công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Việc tự ý đóng dấu sao y bản chính giấy tờ của các công ty có được không

Việc tự ý đóng dấu sao y bản chính trên giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ của các công ty có được không? Hiện nay, pháp luật nước ta quy định như thế nào về vấn đề này?

Việc tự ý đóng dấu sao y bản chính giấy tờ của các Công ty có được không?

-Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính (theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 110/2004/NĐ-CP). Bản sao y bản chính là một  bản sao đầy đủ, nội dung của văn bản chính xác và được trình bày theo thể thức quy định.

-Bản sao chứng thực từ bản chính là bản sao được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính (theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP). Theo đó, bản sao y như bản chính, chính là bản sao được chứng thực từ bản chính

Chỉ có các tổ chức, cơ quan dưới đây có thẩm quyền chứng thực:

- Các công chứng viên của Văn phòng công chứng và Phòng công chứng.

- Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện) và Cơ quan đại diện lãnh sự, Cơ quan đại diện ngoại giao.

- UBND các cấp xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã);

- Phòng Tư pháp của các huyện, các quận, các thị xã, các thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp);

Việc công ty tự đóng dấu sao y bản chính lên giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn… hoàn toàn không có giá trị pháp lý bởi chỉ có một số cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định như đã nêu trên. Như vậy, các doanh nghiệp không có thẩm quyền nào để sao y bản chính.

Việc tự ý đóng dấu sao y bản chính giấy tờ của các Công ty có được không
Việc tự ý đóng dấu sao y bản chính giấy tờ của các Công ty có được không?

Việc cấp bản sao từ sổ gốc không phải là sao y bản chính :

-Có nhiều ý kiến đã cho rằng, sao y bản chính bao gồm bản sao chứng thực từ bản chính và bản sao từ sổ gốc.

-Theo Điều 4 Nghị định 23/2015/NĐ-CP: từ đó, có thể lý giải việc công ty có quyền đóng dấu sao y bản chính căn cứ.

-Trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác thì các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định.

-Theo đó, việc quy định cụ thể trong sổ gốc công ty thì có quyền sao y bản chính đó các công ty muốn đóng dấu sao y bản chính lên hợp đồng cũng như các giấy tờ khác do doanh nghiệp tự ban hành.

-Không được phép sao y bản chính đối với các tài liệu, văn bản của công ty khác.

-Tuy nhiên, theo Điều 17 Nghị định 23/2015/NĐ-CP việc giải thích có điểm chưa hợp lý, thì trình tự cấp bản sao từ sổ gốc, tổ chức căn cứ vào những sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu mà người yêu cầu phải xuất trình các bản sao hoặc bản chính có chứng thực và cơ quan.

-Sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra phải là sổ gốc khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.

- Do đó, doanh nghiệp không có thẩm quyền lập sổ gốc và đương nhiên cũng sẽ không thể cấp bản sao từ sổ gốc.Như vậy, ta có thể hiểu sổ gốc phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập ra.

Tuy nhiên, giấy tờ có dấu sao y bản chính của các Công ty không có giá trị chứng thực như bản sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ vào những điều đã phân tích ở trên, không có quy định cấm các doanh nghiệp sử dụng con dấu sao y bản chính trong nội bộ cũng như với các đối tác (nếu đối tác cho phép).

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn