công ty kế toán minh việt


Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Mức tiền nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Mức tiền nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Mức tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên số ngày chậm nộp, với mốc thời gian chậm nộp khác nhau thì xác định tiền chậm là khác nhau.
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có những chi phí nào được trừ?

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có những chi phí nào được trừ?

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp sẽ được trừ một số khoản chi trong kỳ tính thuế. Dưới đây là các khoản chi phí được trừ khi nộp thuế TNDN.


0972.868.960