công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Thuế suất thuế TNDN mới nhất hiện nay

Thuế suất thuế TNDN theo quy định mới nhất được quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC. Quy định về mức thuế suất thuế TNDN, ưu đãi thuế TNDN đối với các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị hành chính sự nghiệp...

Thuế suất thuế TNDN

Các mức thuế suất thuế TNDN theo quy định hiện hành.

 

Trường hợp 1. Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, khai thác, thăm dò dầu khí tại Việt Nam.

 – Tùy vào vị trí khai thác, điều kiện và trữ lượng để Thủ tướng chính phủ quy định mức thuế suất thuế TNDN các DN này áp dụng là từ 32% – 50%.

 – Mức thuế suất thuế TNDN 50%: được áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm. Ví dụ: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí.

Tuy nhiên nếu các mỏ tài nguyên có từ 70% diện tích nằm trên địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN) thì được áp dụng mức thuế suất 40%

 

Trường hợp 2Mức thuế suất thuế TNDN đối với các DN, hợp tác xã, đơn vị hành chính sự nghiệp có tổng doanh thu cả năm không quá 20 tỷ đồng.

 – Các đơn vị này sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

 – Tổng doanh thu để xác định mức thuế suất thuế TNDN 20%. Cụ thể như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và [08] của phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN của năm trước liền kề.

Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp 3Mức thuế suất thuế TNDN của các trường hợp còn lại không thuộc 2 trường hợp trên. 

– Mức thuế suất  từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 01/01/2016 là 22%.

– Mức thuế suất thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi, các trường hợp áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2016 trở đi ngoại trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, dầu khi áp dụng mức thuế suất thuế TNDN từ 32% -50%. Thì các doanh nghiệp còn lại áp dụng mức thuế suất 20%. Không phân biệt doanh thu hàng năm trên hay dưới 20 tỷ đồng.

 

 

Ngoài các quy định về mức thuế suất thuế TNDN thông thường như trên thì còn có các mức thuế suất thuế TNDN đối với các trường hợp cụ thể. Trên đây là mức thuế suất thuế TNDN theo quy định mới nhất hiện nay.

 

Xem thêm: Ưu đãi thuế suất thuế TNDN mới nhất hiện nay

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn