công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Thời hạn điều tra hình sự được xác định bằng cách nào?

Có thể thấy giai đoạn điều tra vụ án hình sự là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự. Vậy Thời hạn điều tra hình sự được xác định bằng cách nào?
 
Thời hạn điều tra hình sự được xác định bằng cách nào?

Cách tính thời hạn điều tra vụ án hình sự

Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định,  thời hạn điều tra được tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Điều 172 quy định, thời hạn điều tra vụ án hình sự được tính kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra như sau:
- Không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng
- Không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng
- Không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Trường hợp hết thời hạn điều tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Gia hạn điều tra

Nếu vụ án có tính chất phức tạp, cần thiết phải gia hạn để điều tra thì cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra trong thời gian chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra.
Theo đó, khoản 2 Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thời gian được phép gia hạn căn cứ vào tính chất của các vụ án như sau:
- Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì được gia hạn 01 lần không quá 02 tháng
- Đối với tội nghiêm trọng thì được gia hạn 02 lần, lần đầu không quá 03 tháng, lần thứ hai không quá 02 tháng.
- Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì được gia hạn 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng.
- Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì được gia hạn ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng. Nếu hết thời gian gia hạn vẫn chưa thể kết thúc việc điều tra thì có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng nữa.
- Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.
Ngoài ra, trong trường hợp vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì cách tính thời hạn điều tra như sau:
- Nếu do Viện kiểm sát trả lại thì không quá 02 tháng và chỉ được trả lại 02 lần.
- Nếu là Tòa án trả lại thì không quá 01 tháng và chỉ được trả lại 01 lần.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn