0972.868.960

công ty kế toán minh việtPhòng Y Tế _ Viện Vacxin

Mã số Thuế: 5800251241
Ngày Cấp: 1999-12-20
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Phòng Y Tế _ Viện VacXin
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động y tế dự phòng
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 18 Lê Hồng Phong , Đà Lạt - Lâm Đồng - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
Người đại:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động y tế dự phòng