0972.868.960

công ty kế toán minh việtPhòng địa Chính Cà Mau

Mã số Thuế: 2000309909
Ngày Cấp: 2011-10-18
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Phòng địa chính Cà Mau
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: TP Ca Mau - Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Người đại:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)