công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Những công việc cần thực hiện khi bạn là kế toán của 1 doanh nghiệp mới thành lập được Kế Toán Minh Việt tổng kết trong bài viết dưới đây

Bạn đang đảm nhận công việc kế toán cho 1 doanh nghiệp mới thành lập, để bắt đầu làm việc hoạt động, kế toán cần phải thực hiện thủ tục như :hồ sơ khai thuế ban đầu và hoàn thiện sổ sách, chứng từ… Dưới đây là chi tiết những việc cần làm của kế toán doanh nghiệp mới thành lập

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp giá rẻ nhất

Mua chữ ký số, Mở tài khoản ngân hàng

- Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mua chữ ký số (token), để khai thuế qua mạng.

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Sau khi đã mở tài khoản ngân hàng và mua token việc tiếp theo kế toán phải làm là kê khai và nộp lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập có quy định như sau:

Căn cứ: Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC

kế toán doanh nghiệp mới thành lập cần phải thực hiện

Mức lệ phí môn bài phải nộp là:

STT Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Lệ phí môn bài phải nộp
1 Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu
 tư trên 10 tỷ đồng
03 triệu đồng/năm
2 Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn
 đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống
02 triệu đồng/năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác
01 triệu đồng/năm

Lưu ý:

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng đầu năm(từ 01/01 – 01/07): Nộp lệ phí môn bài cả năm.

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/07 trở đi): Nộp 50%.

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kỳ kê khai thuế GTGT

Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định

- Trường hợp người nộp thuế là đối tượng mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập vào tháng 8/2019 sẽ nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng từ quý 3/2019.

Kế toán kê khai thuế GTGT theo phương pháp sau:

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai theo phương pháp trực tiếp. Muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Kế toán gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Kế toán gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: Kế toán có thể kê khai theo tháng hoặc theo quý.

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.

- Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.

- Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

- Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Chọn hóa đơn sử dụng

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Lựa chọn hóa đơn GTGT

- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT trong các hoạt động:

+ Hoạt động vận tải quốc tế;

+ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

+ Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Lựa chọn hóa đơn bán hàng

- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn bán hàng.

- Doanh nghiệp lên Chi cục Thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục mua hóa đơn.

Lưu ý: Sau khi làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (với hóa đơn GTGT) hoặc mua hóa đơn bán hàng của Chi cục Thuế thì doanh nghiệp phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Kế toán lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định

Kế toán lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp

- Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC - Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

- Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC - Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ).

- Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Đối với doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014 để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ

Theo điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC Có 03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định bao gồm:

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

- Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình.

Báo cáo sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn

Báo cáo sử dụng lao động

- Doanh nghiệp khai việc sử dụng lao động khi mới thành lập và báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương để nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn

- Khi ký hợp đồng với nhân viên, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

- Sau khi làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì liên hệ với Liên đoàn lao động cấp huyện nơi có trụ sở của doanh nghiệp để nộp kinh phí công đoàn.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn