công ty kế toán minh việt



KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy truyền thống. Trên mặt thông tin hóa đơn vẫn yêu cầu phải đầy đủ. Vậy trường hợp trên hóa đơn điện tử không có ngày ký thì có hợp lệ với quy định của pháp luật hay không bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ đến bạn đọc thông tin.

Ngày ký trên hóa đơn điện tử có cần không

Theo quy định của pháp luật tại nghị định 119/2018/NĐ-CP  trên hóa đơn điện tử bắt buộc phải có nội dung như sau:

+ Số hóa đơn điện tử: Đối với số hóa đơn phải sử dụng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

+ Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

+ Tên hoá đơn: Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng.

+ Ngày tháng lập hóa đơn: Định dạng ngày tháng năm trên hóa đơn điện tử là DD/MM/YYYY

Hóa đơn điện tử không cần thiết những nội dung sau:

+ Logo doanh nghiệp

+ Hình ảnh quảng cáo, …

Đối với một số trường hợp thì hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc như:

 • Dịch vụ y tế
 • Hiệu thuốc bán lẻ
 • Ngân hàng
 • Điện nước sinh hoạt
 • Dịch vụ viễn thông, internet,..
 • Bảo hiểm

Nhưng cũng cần phải có các nội dung cơ bản như:

 • Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ của người mua.
 • Tên hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền thuế giá trị gia tăng; tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán. Đối với tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử không nhất thiết phải có chữ ký của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua.

>>>Xem thêm dịch vụ chữ ký số giá rẻ

Trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày ký thì có hợp lệ hay không?

Thông tin trên hóa đơn về ngày lập thì đây là điều kiện bắt buộc nhưng ngày ký trên hóa đơn điện tử thì có cần thiết không? ( Ngày ký tức là chữ ký số trên hóa đơn điện tử được ký ngày nào)

Trường hợp hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Thì thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

=>Như vậy, với loại hóa đơn này phải có ngày ký cũng đồng thời là thời điểm lập hóa đơn điện tử.

Trường hợp với hóa đơn điện tử thông thường

Hóa đơn điện tử thông thường thì không yêu cầu ngày ký, nhưng với một số trường hợp ngày lập hóa đơn trên hóa đơn điện tử được hiểu là ngày ký. Thông tin này là căn cứ để kế toán gửi yêu cầu ký số cho doanh nghiệp và người mua để đảm bảo ngày ký đúng với ngày lập hóa đơn như quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn