công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Doanh nghiệp nộp báo cáo sử dụng hóa đơn vào thời gian nào thì bị coi là nộp chậm và mức phạt cho hành vi nộp chậm này là bao nhiêu. Bài viết dưới đây được Kế Toán Minh Việt chia sẻ đến bạn đọc Mức phạt nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định mới nhất hiện nay

Mức phạt nộp chậm báo cáo sử dụng hóa tại Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC và được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC:

Theo quy định của pháp luật đối với hóa đơn nộp theo tháng thì sau ngày 20 của tháng sau được tính là nộp chậm

Đối với theo quý thì sau ngày 20 của tháng liền kề với quý đó được tính là nộp chậm

Dưới đây là mức phạt cụ thể

Mức phạt nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020

Doanh nghiệp cần chú ý khi lập hóa đơn cần lập đúng, đủ nội dung. Nếu doanh nghiệp có hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đồng thời phải lập lại và gửi cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

- Trường hợp DN tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn