công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Lệ phí trước bạ ô tô mới nhất năm 2019

Khi mua ô tô ngoài việc quan tâm đến giá bán của xe, người mua còn quan tâm đến lệ phí trước bạ phải nộp khi mua ô tô là bao nhiêu? Dưới đây là Lệ phí trước bạ ô tô mới nhất năm 2019
 
Lệ phí trước bạ ô tô mới nhất năm 2019

Lệ phí trước bạ phải nộp khi mua ô tô

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thì lệ phí trước bạ ô tô được tính theo công thức sau:
 
Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
 
Trong đó,
Trường hợp 1: mua xe mới
- Giá tính lệ phí trước bạ:
+ Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được Nhà nước quy định cụ thể với từng loại xe (Theo Thông tư 304/2016/TT-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy)
+ Để biết rõ giá tính từng loại xe, bạn đọc hãy xem tại đây.
(Lưu ý: Một số loại xe giá tính lệ phí trước bạ được sửa đổi theo Quyết định 149/QĐ-BTC, Quyết định 942/QĐ-BTC và Quyết định 2018/QĐ-BTC).
- Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ:
Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ khi mua ô tô được tính như sau:
+ Từ giờ đến trước ngày 10/4/2019.
Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.
Riêng:
Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Tùy thực tế địa phương HĐND tỉnh quyết định mức thu có thể cao hơn nhưng không quá 15%.
Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
+ Tin buồn cho người mua xe ô tô bán tải từ ngày 10/4/2019
Từ ngày 10/4/2019, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô bán tải và ô tô tải VAN tăng gấp 03 lần.
Theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về lệ phí trước bạ thì mức thu lệ phí trước bạ áp dụng với ô tô bán tải và ô tô tải VAN tăng gấp 03 lần so với quy định cũ (lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống) Cụ thể:
Ô tô bán tải (Ô tô pick-up chở hàng) khi có 02 điều kiện sau thì lệ phí trước bạ tăng gấp 3 lần:
. Có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông < 1.500 kg
. Có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.
- Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông < 1.500 kg.
Trường hợp 2: Mua ô tô cũ
- Giá tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:
Theo điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC khi mua cũ giá tính lệ phí trước bạ được căn cứ vào thời gian sử dụng và giá trị còn lại của xe. Cụ thể.
 
 
STT Thời gian sử dụng Giá trị còn lại của xe so với xe mới
1 Trong 1 năm 90%
2 Từ trên 1 - 3 năm 70%
3 Từ trên 3 - 6 năm 50%
4 Từ trên 6 - 10 năm 30%
5 Trên 10 năm 20%
 
- Mức thu lệ phí trước bạ với xe cũ là 2% và áp dụng thống nhất trên cả nước.
Như vậy, lệ phí trước bạ ô tô trong năm 2019 có sự thay đổi với ô tô bán tải và xe ô tô tải VAN. Người mua xe cần nắm rõ thời điểm áp dụng cách tính mới và cách tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô mới và ô tô cũ để bảo vệ quyền lợi của mình.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn