công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Lập kế hoạch tự ôn thi Kế Toán - Đại lý Thuế

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế – Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế. Vậy thi đại lý thuế có khó không trước khi đi thi kế toán cần chuẩn bị những gì?

Thời gian thi đại lý thuế

Thời gian, địa điểm tổ chức thi (Lịch thi đại lý thuế 2019)

– Kỳ thi thứ nhất: Dự kiến thi trong tháng 4/2019 tại hai điểm thi: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh.

– Kỳ thi thứ hai: Dự kiến thi trong tháng 10/2019 tại hai điểm thi: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh.

Nội dung chuẩn bị

Kế toán thi đại lý thuế cũng cần phải chuẩn bị một số kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ kế hoạch tự ôn khi thi đại lý thuế trong 10 tuần mời các bạn tham khảo

kế hoạch tự ôn thi kế toán đại lý thuế

Tuần 1

* Khởi động :

– Xác định mục tiêu

– Lập kế hoạch ôn thi phù hợp với mục tiêu và khả năng bản thân Trả lời các câu hỏi sau

(1) Chứng chỉ đại lý thuế là gì? Thời hạn của chứng chỉ?

(2) Khi sở hữu chứng chỉ đại lý thuế, cá nhân được lợi ích như thế nào?

(3) Đối tượng miễn thi vẫn được cấp chứng chỉ đại lý thuế?

(4) Quy trình đăng ký thi tại Việt Nam

(5) Cấu trúc các môn thi của kỳ thi, cách tính điểm

(6) Làm thử đề thi thử mẫu (Sưu tập) để kiểm tra trình độ

(7) Xác định mục tiêu 5 điểm và tập trung vào các nội dung chính (Kế toán tiền, hàng tồn kho& giá thành, tài sản cố định, lương, doanh thu, xác định kết quả và báo cáo tài chính)

* Lý thuyết chung

– Quy trình kế toán

– Yêu cầu thông tin kế toán

– Các nguyên tắc kế toán

– Các yếu tố của BCTC

– Phương trình kế toán

– Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC

* Kế toán tiền và kế toán tiền lương

Kế toán tiền

1. Nguyên tắc kế toán tiền

2. Kết cấu tài khoản tiền và các giao dịch thường gặp

3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản kế toán tiền Kế toán tiền lương

 

1. Quy trình kế toán tiền lương

2. Tỷ lệ bảo hiểm và thuế TNCN

3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

4. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản kế toán tiền lương

 

Tuần 2

*Kế toán hàng tồn kho

Lý thuyết chung

1. Phân loại hàng tồn kho

2. Các phương pháp theo dõi hàng tồn kho Kế toán vật tư—–

1. Nguyên tắc giá gốc tính giá hàng nhập kho

2. Nguyên tắc giá gốc tính giá hàng xuất kho

3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

4. Kiểm kê hàng tồn kho

5. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản

 

Tuần 3

Kế toán giá thành sản xuất giản đơn và kế toán thành phẩm

*Kế toán thành phẩm

1. Giá gốc thành phẩm và quy trình kết chuyển giá thành

2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản liên quan Kế toán quản trị giá thành sản xuất giản đơn

 

1. Xác định khối lượng và khối lượng tương đương

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

3. Phương pháp tính giá thành giản đơn

4. Phương pháp tính giá thành hệ số

5. Làm bài tập tính giá thành liên quan

Kế toán tài sản cố định

*Lý thuyết chung

1. Quy trình kế toán TSCĐ

2. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định Kế toán tăng tài sản cố định

1. Nguyên tắc giá gốc kế toán TSCĐ nhập

2. Kiểm kê TSCĐ

3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

4. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán hao mòn tài sản cố định

 

1. Nguyên tắc khấu hao tài sản cố định

2. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

3. Chi phí khấu hao tài sản cho mục đích tính thuế

4. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

5. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản

 

Tuần 4

Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

*Kế toán sửa chữa tài sản cố định

1. Phân biệt sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán giảm tài sản cố định

 

1. Kế toán giảm TSCĐ

2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán bất động sản đầu tư

 

1. Phân loại tài sản là bất động sản đầu tư

2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản

 

Tuần 5

Kế toán doanh thu – chi phí

*Kế toán doanh thu bán hàng

1. Điều kiện ghi nhận doanh thu

2. Quy trình kế toán bán hàng

3. Kế toán hàng hóa theo các phương thức bán hàng

4. Các khoản giảm trừ doanh thu

5. Kế toán thu nhập khác

6. Kế toán thuế GTGT

7. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

8. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản liên quan Kế toán chi phí

 

1. Kế toán các khoản chi phí

2. Kế toán thuế TNDN

 

Tuần 6

Kế toán báo cáo tài chính

*Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1. Kế toán các khoản chi phí

2. Kế toán thuế TNDN

3. Dạng bài lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Kế toán báo cáo tài chính

1. Nguyên tắc chung nhất lập BCĐKT – BCKQKD

2. Điều chỉnh báo cáo tài chính

 

Tuần 7

Kế toán báo cáo tài chính

*Ôn tập tổng hợp

1. Review 1 lượt lý thuyết cơ bản

2. Dạng bài định khoản và lập sổ nhật ký chung

3. Dạng bài lập báo cáo tài chính (Nếu còn thời gian có thể chuyển sang ôn tập 1 số nội dung ôn tập nâng cao)

 

Tuần 8

*Nội dung nâng cao

1. Kế toán tiền ngoại tệ và thuế xuất nhập khẩu

2. Kế toán các khoản dự phòng

3. Kế toán chi phí đi vay

4. Kế toán các khoản đầu tư

5. Kế toán nợ phải trả khác

6. Kế toán vốn chủ sở hữu

7. Kế toán giá thành phân bước

 

Tuần 9 + Tuần 10

*Ôn tập lại

Làm đề thi thử tổng hợp


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn