công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đề xuất hưởng chính sách ưu đãi về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (thuộc nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ) theo mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

Bộ Tài chính đề xuất một số chính sách ưu đãi thuế như:

  • Áp dụng thuế suất 15% cho các doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng và bình quân hàng năm không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
  • Áp dụng mức thuế suất 17%  đối với doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỉ đồng và số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Thông tin miễn thuế trong 2 năm đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thành lập từ hộ kinh doanh Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế TNDN trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện sau:

  • Đã đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Chấp hành theo quy định của pháp luật
  • thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng…
  • Là doanh nghiệp mới thành lập và là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì được miễn thuế từ năm thứ tư


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn