công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biệt

Những quy định và điều kiện về khấu trừ thuế TTĐB đối với hàng hóa, NVL nhập khẩu chịu thuế TTĐB. Khấu trừ thuế TTĐB đối với hàng hóa mua trực tiếp của cơ sở sản xuất trong nước. Cách xử lý thuế TTĐB không đủ điều kiện khấu trừ.

 

1. Quy định về khấu trừ thuế TTĐB

– Đối với NVL chịu thuế TTĐB.

Khi xác định thuế TTĐB phải nộp. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB từ NVL chịu thuế TTĐB thì sẽ được khấu trừ số thuế TTĐB đầu vào đã nộp (đối với khâu nhập khẩu) hoặc đã trả (ở khâu mua trực tiếp của cơ sở sản xuất trong nước).

 

– Đối với xăng sinh học.

Thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị NVL mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Ví dụ:

– Tại tháng 1, Tổng Công ty xăng dầu XYZ:

  1. Nhập khẩu 6.000 lít xăng khoáng Ron 92. Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu là 6.000.000 đồng.
  2. Mua 3.000 lít xăng khoáng Ron 92 của nhà máy lọc dầu HT. Thuế TTĐB đã trả là 3.300.000 đồng.

 3.Tổng Công ty ABC tiến hành pha chế giữa xăng khoáng và Etanol để nhập kho 7.000 lít xăng E5.

 – Tại tháng 2, Tổng Công ty xăng dầu XYZ bán xăng E5 cho các Công ty con, số lượng bán ra là 4.000 lít.

Tỷ lệ xăng khoáng Ron 92 trong xăng sinh học là 95%, tỷ lệ Etanol trong xăng sinh học là 5%

Thuế TTĐB được khấu trừ trong tháng 2 được tính như sau:

(6.000.000 đồng + 3.300.000 đồng)/9.000 lít x 95% x 4.000 lít = 3.926.667 đồng.

 – Như vậy trong tháng 3, Tổng Công ty xăng dầu XYZ bán xăng E5 từ nguồn pha chế của tháng 1 và tháng 2.Thì số thuế TTĐB được khấu trừ cũng căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp, đã trả của NVL xăng khoáng nhập khẩu, mua của nhà máy lọc dầu HT trong tháng 2 áp dụng cho toàn bộ lượng xăng sinh học bán trong tháng 3.

 

– Đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB.

Theo Điều 1 Thông tư 20/2017/TT-BTC(Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC).

+ Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra. 

+ Đối với cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB. Khi bán ra trong nước sẽ được khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu.

+ Chỉ được khấu trừ thuế TTĐB tối đa bằng tương ứng với số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

 

Lưu ýĐối với số thuế TTĐB không đủ điều kiện khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động trong kỳ của mình để tính thuế TNDN.

Ví dụ: Tại cơ sở kinh doanh B

+ Nhập khẩu 20 máy điều hòa nhiệt độ công suất 15.000 BTU. Cơ sở kinh doanh đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 20 triệu đồng (căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).

+ Trong kỳ: Xuất bán hết 20 máy điều hòa nhiệt độ đã nhập khẩu này. Số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán 20 máy điều hòa nhiệt độ là 18 triệu đồng.

Vậy, cơ sở kinh doanh B được khấu trừ số thuế TTĐB tối đa là 18 triệu đồng.

Còn số thuế TTĐB 2 triệu đồng không được khấu trừ sẽ được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN.

Khấu trừ thuế TTĐB

 

 2. Điều kiện để được khấu trừ thuế TTĐB.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB; NVL để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB điều kiện là chứng từ nộp thuế TTĐB nhập khẩu.

 

– Đối với mua NVL trực tiếp của nhà sản xuất trong nước điều kiện là các chứng từ sau:

   + Hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất.

   + Hóa đơn GTGT khi mua hàng. 

   + Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

   + Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh có đóng dấu, ký tên của cơ sở bán hàng.

 

Số thuế TTĐB được khấu trừ trong trường hợp mua NVL trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

Thuế TTĐB được khấu trừ = Giá tính thuế TTĐB x thuế suất thuế TTĐB.

Trong đó:

Giá tính thuế TTĐB

Thời điểm khấu trừ thuế TTĐB: Là khi cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế TTĐB.

 

3. Công thức tính thuế TTĐB phải nộp

 

Thuế TTĐB phải nộp

=

Thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế đặc biệt bán ra trong kỳ

_

Thuế TTĐB được khấu trừ trong kỳ

(Là thuế TTĐB đã nộp của hàng hóa, NVL ở khâu nhập khẩu hoặc đã trả ở khâu NVL,hàng hóa mua vào tương ứng với số thuế của hàng hóa bán ra trong kỳ)

 

 

 

Ví dụ

Trong tháng 3, tại doanh nghiệp A có các số liệu thống kê như sau:

  – Có biên lại nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu là 100 triệu đồng của 10.000 lít rượu nước.

  – Xuất kho 4.000 lít rượu nhập khẩu để sản xuất ra 8.000 chai rượu mới.

  – Xuất bán 5.000 chai rượu. Trong đó thuế TTĐB khi xuất bán của 5.000 chai rượu xuất bán là 220 triệu đồng.

  – Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 5.000 chai rượu đã bán ra là 80 triệu đồng.

Số thuế TTĐB Doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ là:

220 triệu đồng – 80 triệu đồng = 40 triệu đồng.

 

Trên đây là toàn bộ các quy định, điều kiện về khấu trừ thuế TTĐB.

 

Xem thêm: Thuế suất thuế TNDN mới nhất hiện nay

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn