0972.868.960

công ty kế toán minh việtInternet Hữu điệp (nguyễn Hữu điệp)

Mã số Thuế: 3702327474
Ngày Cấp: 2014-12-27
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Internet Hữu Điệp (Nguyễn Hữu Điệp)
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 33/30 Đường Chiêu Liêu, KP Đông Chiêu - PhườngTân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương
Người đại:Nguyễn Hữu Điệp


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu