công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn bỏ trốn, ngừng hoạt động , công ty ma, hóa đơn không có giá trị theo Thông tư 96/2015/TT-BT mới nhất năm 2020

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Đối với hóa đơn bỏ trốn kế toán cần xác định được thời điểm bỏ trốn

+ Nếu lấy hàng hóa dịch vụ trước thời điểm DN bỏ trốn và mua thật thì:

=> Làm cam kết và chứng minh bộ hồ sơ bao gồm

1. Hợp đồng.

2. Phiếu xuất kho (Biên bản giao nhận hàng).

3. Chứng từ thanh toán.

xử lý hóa đơn bỏ trốn

+ Nếu lấy hàng hóa dịch vụ vào thời điểm DN bỏ trốn (Công ty ma) và lấy hóa đơn để tăng chi phí thì:

=> Loại thuế GTGT (nếu có) và thuế thu nhập DN (Tự Kê khai Điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, điều chỉnh giảm chi phí của Hóa đơn đồng thời tính phạt chậm nộp thuế GTGT, TNDN (nếu có, kể từ thời điểm kê khai đến thời điểm thực nộp khắc phục hậu quả), tùy theo mức độ: cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định xử phạt thêm: Phạt vi phạm hành chính, phạt kê khai sai…


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn