công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Thành phẩm là sản phẩm được sản xuất ra thành công của doanh nghiệp. Khi thành phẩm được kiểm nghiệm là đã phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật thì tiến hành nhập kho. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán hạch toán nhập kho thành phẩm theo TT200

Hướng dẫn hạch toán nhập kho thành phẩm theo TT200.

Sản phẩm thành phẩm sẽ được sản xuất theo 2 loại hình:

  • Doanh nghiệp tự sản xuất
  • Doanh nghiệp thuê gia công, chế biến.

hạch toán nhập kho thành phẩm

Trường hợp đối với doanh nghiệp tự sản xuất.

 Hạch toán nhập kho thành phẩm khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đến phân xưởng sản xuất.

Khi xuất nguyên vật liệu, CCDC đến phân xưởng sản xuất của DN, kế toán hạch toán:

Nợ TK 621: Chi phí NVL, CCDC sử dụng trực tiếp để sản xuất

Có các TK 152, 153: Chi phí NVL, CCDC sử dụng trực tiếp để sản xuất.

 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung khi tiến hành sản xuất.

Khi phát sinh chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung khi sản xuất, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 622, 623, 627: Trị giá chi phí sản xuất phải trả

Có các TK 111, 112, 131, 334: Trị giá chi phí sản xuất phải trả.

 Hạch toán nhập kho thành phẩm hoàn thành sau sản xuất.

Khi nhập kho thành phẩm đã hoàn thành sau sản xuất, căn cứ vào Phiếu nhập kho, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 155, 156: Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Khi Doanh nghiệp không tự sản xuất, DN sẽ thuê ngoài gia công, chế biến. Vậy kế toán Doanh nghiệp thuê gia công, chế biến sẽ hạch toán nhập kho thành phẩm như thế nào? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo.

Trường hợp đối với doanh nghiệp thuê gia công, chế biến.

 Hạch toán nhập kho thành phẩm khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đến phân xưởng sản xuất.

Khi xuất kho nguyên vật liệu, CCDC đến cho phân xưởng thuê gia công, chế biến, kế toán hạch toán:

Nợ TK 621: Chi phí NVL, CCDC sử dụng trực tiếp để sản xuất

Có các TK 152, 153: Chi phí NVL, CCDC sử dụng trực tiếp để sản xuất.

 Hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài khi tiến hành sản xuất.

Khi phát sinh chi phí nhân công thuê ngoài khi tiến hành sản xuất, kế toán hạch toán:

Nợ TK 622: Trị giá chi phí nhân công thuê ngoài phải trả

Có các TK 111, 112: Trị giá chi phí nhân công thuê ngoài phải trả.

 Hạch toán chi phí phát sinh bằng tiền khác.

Khi sản xuất sản phẩm phát sinh chi phí, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 623, 627: Trị giá chi phí sản xuất phải trả

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT (nếu có)

Có các TK 111, 112: Tổng trị giá chi phí sản xuất phải trả.

 Hạch toán nhập kho thành phẩm hoàn thành sau sản xuất.

Khi nhập kho thành phẩm đã hoàn thành sau sản xuất, căn cứ vào Phiếu nhập kho, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 155, 156: Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154: Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn