công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Hướng dẫn hạch toán hàng thừa khi nhập kho, hạch toán hàng hóa mua về thừa so với hóa đơn mua hàng theo thông tư 133

Trường hợp hàng thừa khi nhập kho so với hóa đơn mua hàng, thì kế toán căn cứ vào nguyên nhân và biên bản xử lý hàng thừa thực tế để hạch toán số hàng thừa như sau:

Đối với trường hợp DN nhập kho toàn bộ số hàng mua ngoài (kể cả số hàng thừa). kế toán hạch toán hàng thừa khi nhập kho như sau:

Nợ TK 156: Toàn bộ số hàng hóa nhập kho ghi theo giá chưa có thuế GTGT trên hóa đơn.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn (nếu có).

Có TK 331: Trị giá thanh toán theo hóa đơn.

Có TK 3381: Trị giá hàng thừa, chưa có thuế GTGT.

hạch toán hàng thừa khi nhập kho

Khi có được quyết định xử lý số hàng hóa thừa trên, căn cứ vào quyết định, kế toán sẽ tiến hành hạch toán phù hợp như sau:

Nếu trả lại cho người bán, hạch toán:

Nợ TK 3381: Trị giá hàng thừa trả lại người bán.

Có TK 156: Trị giá hàng thừa trả lại người bán.

Nếu đồng ý mua tiếp số thừa, căn cứ vào hóa đơn GTGT do bên bán lập bổ sung về số hàng thừa, hạch toán:

Nợ TK 3381: Trị giá hàng thừa trả lại người bán mua tiếp.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng (thuế trên hóa đơn bổ sung)

Có TK 331: Tổng giá thanh toán trên hóa đơn bổ sung.

Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, hạch toán:

Nợ TK 3381: Trị giá hàng thừa chưa tìm được nguyên nhận.

Có TK 711: Trị giá hàng thừa chưa tìm được nguyên nhận.

Đối với trường hợp DN nhập kho theo số trên hóa đơn kế toán hạch toán hàng thừa khi nhập kho như sau:

Nợ TK 156: Số hàng nhập kho theo hóa đơn

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn.

Có TK 331: Trị giá thanh toán theo hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số hàng thừa, thì căn cứ vào hóa đơn do bên bán lập bổ sung, hạch toán:

Nợ TK 156: Hàng hóa thừa chưa có thuế GTGT.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT của số hàng thừa được khấu trừ trên hóa đơn bổ sung

Có TK 331: Tổng thanh toán số hàng thừa trên hóa đơn bổ sung.

Nếu thừa không xác nhận được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác, hạch toán:

Nợ TK 156: Hàng hóa thừa chưa có thuế GTGT

Có TK 711: Hàng hóa thừa chưa có thuế GTGT.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn