công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Bài viết đưới đây Kế Toán Minh Việt xin giải đáp câu hỏi hợp đồng ủy quyền thì có thời hạn là bao lâu? Các trường hợp xác định thời gian ủy quyền theo quy định mới nhất

thời hạn Hợp đồng ủy quyền

Xác định thời gian ủy quyền các bạn căn cứ vào các trường hợp sau:

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền (Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015).

- Trường hợp theo thỏa thuận cụ thể giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

- Trường hợp theo quy định cụ thể của pháp luật;

- Trường hợp thời hạn ủy quyền xác định rõ là 01 năm nếu không thuộc các trường hợp nêu trên.

Lưu ý:

Khi thỏa thuận thời hạn của hợp đồng ủy quyền, các bên cần lưu ý thỏa thuận một ngày, tháng, năm cụ thể hoặc một số lượng ngày, tháng hoặc năm tính từ mốc ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng ủy quyền.

Bên cạnh đó, ngoài việc thỏa thuận thời hạn kết thúc ủy quyền, hợp đồng ủy quyền sẽ đương nhiên bị chấm dứt trong các trường hợp:

- Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

- Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

- Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

- Người đại diện không còn đủ điều kiện phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện;

- Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn