0972.868.960

công ty kế toán minh việtDoanh Nghiệp Tư Nhân Song Hỉ

Mã số Thuế: 1700570423
Ngày Cấp: 2009-03-03
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Doanh Nghiệp Tư Nhân Song Hỉ
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: Số 354, ấp Vĩnh Thành B - Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành - Kiên Giang
Người đại:Mã Trấn Xuyên


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
2 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động