công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DN được miễn thuế môn bài đối với những trường hợp nào, mức thuế môn bài hiện nay là bao nhiêu được Kế Toán Minh Việt chia sẻ trong bài viết sau:

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì Mức nộp lệ phí môn bài Theo quy định mới nhất tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 và Thông tư 302/2016/TT-BTC như sau:

những trường hợp miễn thuế môn bài

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Bậc thuế môn bài

Số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài

Mã tiểu mục

1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000/ năm

2862

2

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000/năm

2863

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1.000.000/ năm

2864

 

Đối với với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Doanh thu bình quân của cá nhân , nhóm cá nhân, hộ gia đình

Mức đóng thuế môn bài

Trên 500 triệu đồng/ năm

1.000.000(Đồng/ năm)

Trên 300 triệu đồng/ năm đến 500 triệu đồng/ năm

500.000 (Đồng/ năm)

Trên 100 triệu đồng/ năm đến 500 triệu đồng/ năm

300.000 (Đồng/ năm)

 

Hiện nay các đối tượng đang phải nộp thuế môn bài bao gồm:

  • Các loại hình Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp.
  • Một số tổ chức khác có phát sinh hoạt động sản kinh doanh.
  • Các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức quy định tại các trường hợp trên. (Ví dụ như các chi nhánh….)
  • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định.
  • Các tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã theo quy định.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân….
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Theo quy định mới nhất các trường hợp được miễn thuế môn bài bao gồm:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế môn bài.

Chú ý:

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh nhưng không liên tục, thường xuyên.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định bao gồm các trường hợp sau:

+ Người có chức vụ là xã viên của hợp tác xã. Đồng thời hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định.

+ Cá nhân làm đại lý xổ số,bảo hiểm, bán đúng giá và thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn.

+ Cá nhân có hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về TNCN.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn