công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Thanh toán giao dịch bằng tiền mặt là hình thức phổ biến và quen thuộc từ trước tới nay. Nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể giao dịch bằng tiền mặt được , bài viết dưới đây chia sẻ các trường hợp doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi giao dịch

Đối với giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp

Theo Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC Doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt để thanh toán các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác khi đó, doanh nghiệp sử dụng các hình thức Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;Thanh toán bằng Séc; và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác.

Đối với các giao dịch vay, cho vay và trả nợ

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau , thay vào đó thanh toán bằng Séc, bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

không được sử dụng tiền mặt đối với loại giao dịch

Đối với mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên

Tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) thanh toán bằng tiền mặt không được tính vào chi phi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, mua từng lần được căn cứ theo từng hóa đơn mà người mua nhận được từ người bán.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từ một nhà cung cấp nhưng DN mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Đối với giao dịch khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng nộp ngân sách Nhà nước (tiền thuế, phí, lệ phí, nộp phạt…) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Cụ thể,

- Hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế GTGT được khấu trừ thuế GTGT.

- Hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (trừ trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của phấp luật) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC, các loại hàng hóa sau phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào:

+ Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài).

+ Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế;

+ Nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt;

+ Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài gồm hàng hóa bán và gia công cho doanh nghiệp chế xuất (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất;

Đối với giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Theo Thông tư 210/2012/TT-BTC Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thương mại

Đối với giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.

Đối với giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Theo khoản 2 Điều 55 Luật Chứng khoán 2006 Thanh toán chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán, thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán

Đồng thời, khoản 2 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP cũng quy định, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt

- Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước.

- Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

- Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

- Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn