công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Với chính sách mở cửa của nền kinh tế quốc tế, không khó để bắt gặp lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được làm việc một cách hợp pháp, người nước ngoài phải có giấy phép lao động.

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Theo Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
- Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
 
Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;
- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người nước ngoài không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
- Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
- 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị;
- Một số giấy tờ liên quan khác.
Xem chi tiết tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
Lưu ý: Giấy chứng nhận sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản chứng minh công việc và các giấy tờ liên quan khác phải có bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động

- Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài làm việc.
- Thời hạn cấp giấy phép kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là 05 ngày làm việc.
Sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
Trên đây là một số quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mọi doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đều phải nghiêm túc thực hiện.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn