công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Công ty trách nhiệm hũu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Không quá khó khăn để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy công ty TNHH là gì?
 
Công ty trách nhiệm hũu hạn là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Công ty và chủ sở hữu công ty là hai thực thể riêng biệt: công ty là pháp nhân và chủ sở hữu là thể nhân.

Công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viêncông ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp:

- Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu;
- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ;
- Không được quyền phát hành cổ phần.
Đây được xem là hình thức đặc biệt của mô hình doanh nghiệp TNHH.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân;
- Số lượng thành viên không vượt quá 50;
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, trừ trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên;
- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng trong một số trường hợp nhất định;
- Không được quyền phát hành cổ phần.
 
Tùy vào mục đích và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nhân có thể lựa chọn cho mình mô hình công ty TNHH phù hợp.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn