0972.868.960

công ty kế toán minh việtCông Ty Tnhh Turned Ninja

Mã số Thuế: 0316470837
Ngày Cấp: 2020-09-03
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Công Ty TNHH Turned Ninja
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):Turned Ninja Company Limited
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại:Hồ Xuân Tuyển


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
2 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
3 Hoạt động sản xuất phim video
4 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5 Hoạt động hậu kỳ
6 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
7 Hoạt động viễn thông khác
8 Hoạt động của các điểm truy cập internet
9 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
10 Lập trình máy vi tính
11 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
12 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
14 Cổng thông tin
15 Hoạt động thông tấn
16 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
17 Hoạt động ngân hàng trung ương
18 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
19 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
20 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
21 Hoạt động cho thuê tài chính
22 Hoạt động cấp tín dụng khác
23 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
24 Bảo hiểm nhân thọ