0972.868.960

công ty kế toán minh việtCông Ty Tnhh D Corp

Mã số Thuế: 0316461381
Ngày Cấp: 2020-08-26
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Công Ty TNHH D Corp
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):D Corp Company Limited
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại:Nguyễn Thảo Mai Thy


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 Đại lý
3 Môi giới
4 Đấu giá
5 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
6 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
7 Hoạt động sản xuất phim video
8 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
9 Hoạt động hậu kỳ
10 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
11 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
12 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
13 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
14 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
15 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
16 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
17 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
18 Cung ứng lao động tạm thời