công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Công chức tăng lương đột xuất trong trường hợp nào?

Ngoài các trường hợp nâng bậc lương thường xuyên, định kỳ, trong một số trường hợp nhất định, công chức còn được nâng bậc lương trước thời hạn.
 
Công chức tăng lương đột xuất trong trường hợp nào?

Điều kiện nâng bậc lương trước hạn với công chức

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, công chức được nâng bậc lương thời hạn nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:
- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên
- Không bị vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức
- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản
- Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.
Có thể thấy, so với nâng bậc lương thường xuyên, công chức cần đáp ứng nhiều điều kiện hơn mới có thể được nâng bậc lương trước hạn.

Chế độ nâng lương trước hạn của công chức

Cũng theo Thông tư nêu trên, chế độ nâng bậc lương đột xuất của công chức có một điểm đáng lưu ý như:
- Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian nâng bậc lương thường xuyên
- Công chức chỉ được nâng lương trước thời hạn tối đa 02 lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh;
- Tỷ lệ nâng lương cho công chức trong một năm không quá 10% tổng số công chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong thời gian 06 năm gần nhất với các ngạch, công chức đòi hỏi trình độ cao đẳng trở lên, 04 năm gần nhất với trình độ trung cấp trở xuống, tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn