công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Khi sử dụng chứng từ mọi người thường photo bản chính dạng đen trắng, Trường hợp dùng bản photocopy màu để chứng thực thì có được không?

chứng thực bằng bản photocopy màu

Bản photo màu cũng được chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính (khoản 2 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP).

Mà bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực.

Như vậy, bản photocopy màu từ bản chính có thể được sử dụng để chứng thực nếu bản photo đúng với bản chính, bản chính không thuộc trường hợp không được chứng thực bản sao

Nơi chứng thực bản sao?

Theo Điều 5 Nghị định số 23/2015, bản sao có thể được chứng thực ở một trong các cơ quan, tổ chức sau tùy thuộc vào loại giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực:

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã);

- Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh;

- Tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng, Văn phòng công chứng);

- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.


Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn