0972.868.960

công ty kế toán minh việtCơ Sở Cửa Sắt Quốc Thái

Mã số Thuế: 1300654982
Ngày Cấp: 2011-03-29
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Cơ Sở Cửa Sắt Quốc Thái
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 144F, ấp Phú Dân, PH, TPBT - Xã Phú Hưng - Thành phố Bến Tre - Bến Tre
Người đại:Nguyễn Quốc Thái


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu