0972.868.960

công ty kế toán minh việtChi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tín Nghĩa - Trạm Xăng Dầu định Quán 2

Mã số Thuế: 3601038204-071
Ngày Cấp: 2014-01-16
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tín Nghĩa - Trạm Xăng Dầu Định Quán 2
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):TRạM XăNG DầU ĐịNH QUáN 2
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: ấp 4, tổ 4 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán - Đồng Nai
Người đại:Đỗ Minh Chánh


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
2 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
3 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh