công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Nghị định 90/2019/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2020 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, chi tiết trong bài viết dưới đây.

Khái niệm mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất.
  • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng với đối tượng nào?

  1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
  2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
  3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
  4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Nội dung cập nhật của Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay đổi Mức lương tối thiểu vùng trong năm 2020 cụ thể như sau:

Tại điều 03 nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định

Vùng I: Tăng 240.000 đồng/tháng, Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng

Vùng II: Tăng 210.000 đồng/tháng Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng

Vùng III: Tăng 180.000 đồng/tháng Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng

Vùng IV: Tăng 150.000 đồng/tháng Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được cập nhật thay đổi một số khu vực

Vùng II: Tăng 11 địa bàn

 Huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước từ vùng III lên vùng II.

Thành phố Bến Tre từ vùng IV lên vùng II và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre từ vùng III  lên vùng II.

Vùng III: Giảm 3 địa bàn

Bổ sung các địa bàn sau từ Vùng IV lên Vùng III:

Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ

Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An

Huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre

Vùng IV: Giảm 8 địa bàn

Thị xã Chí Linh (nay thành phố Chí Linh) từ vùng III xuống vùng IV


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn