công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Cách tính thuế thu nhập tạm tính theo quý

Theo quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC, DN thay vì phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý. Thì chỉ cần nộp thuế TNDN tạm tính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Vậy, cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý được tính như thế nào?

 

Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC (Bổ sung khoản 12a vào Điều 12 Thông tư 156/2013/T-BTC), cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý được quy định cụ thể như sau:

– DN không cần nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN như trước đây. Thay vào đó chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý.

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý là Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế người nộp thuế phải nộp số tiền thuế TNDN tạm tính theo quý.

Cách tính thuế thu nhập tạm tính theo quý

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh. Cụ thể:

– Đối với DN phải lập BCTC theo quý. Kế toán căn cứ vào BCTC quý của DN để nộp thuế TNDN hàng quý.

Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo quý như:

+ Doanh nghiệp Nhà nước.

+ Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

+ Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng trên nhưng được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ (nhưng không bắt buộc)…

 

– Đối với DN không phải nộp BCTC theo quý. Kế toán căn cứ vào:

+ Số thuế TNDN của năm trước.

+ Dự kiến kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm.

 

Các trường hợp xảy ra khi thực hiện quyết toán thuế TNDN.

Trường hợp 1: Nếu tổng số thuế TNDN nộp của các quý trong năm > Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán thuế cuối năm. Thì số thuế TNDN nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp 2: Nếu tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý trong năm < Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán thuế cuối năm.

+ Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý trong năm < Thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế cuối năm từ 20% trở lên.

- Ngày tính chậm nộp đối với khoản chênh lệch từ 20% trở lên được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn (tức là ngày thứ 30 của quý tiếp theo) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

- Đối với trường hợp này, chúng ta phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó.

Ví dụ: Năm tính thuế 2020, Công ty XYZ đã tạm nộp thuế TNDN với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm quyết toán thuế TNDN cuối năm, số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 là 280 triệu đồng. Chúng ta cần tính toán như sau:

20% của số thuế phải nộp theo quyết toán tương ứng với số tiền là: 280 (triệu đồng) * 20% = 56 (triệu đồng).

Số tiền thuế TNDN tạm tính của khoản chênh lệch từ 20% trở lên so với số thuế theo quyết toán là: 280 (triệu đồng) – 200 (triệu đồng) – 56 (triệu đồng) = 24 (triệu đồng).

Như vậy:

 – Công ty phải nộp thêm số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 80 (triệu đồng)

 – Đồng thời công ty phải tính và nộp tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 24 triệu đồng) từ ngày 31/1/2021 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán.

 – Trường hợp hết thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 (vào ngày 30/3/2021) mà công ty XYZ vẫn chưa nộp tiền thuế chênh lệch 80 triệu đồng còn thiếu trên.

Thì số thuế chênh lệch còn lại chưa tính tiền chậm nộp là 56 (triệu đồng) này bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 1/4/2021) đến ngày thực nộp số thuế này.

Cách tính thuế thu nhập tạm tính theo quý

+ Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý trong năm < Thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế cuối năm dưới 20%.

Thời gian tính chậm nộp: từ thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ: Trong kỳ tính thuế 2020, Công ty ABC đã tạm nộp thuế TNDN là 130 triệu đồng.  Khi quyết toán thuế TNDN năm 2020, số thuế TNDN phải nộp là 150 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng.

Như vậy:  Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế cuối năm là 150 triệu đồng – 130 triệu đồng = 20 triệu đồng.

Giá trị 20% Thuế TNDN theo quyết toán là: 150 triệu đồng * 20% = 30 triệu đồng.

Như vậy số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn 20% so với số thuế theo quyết toán.

Vậy, DN chỉ phải nộp số thuế còn thiếu sau quyết toán là 20 triệu đồng. Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

 

Trên đây là quy định và toàn bộ cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

Xem thêm: Cách định khoản lệ phí môn bài theo TT 133 và TT 200

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn