công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Hướng dẫn rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN theo quy định mới nhất để có báo cáo quyết toán thuế chuẩn chỉ, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết Cách rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN

Một số những sai sót thường gặp

Xác định không đủ doanh thu tính thuế TNDN.

Nguyên nhân dẫn đến sai sót này là do kế toán chủ quan hoặc chưa hiểu kỹ Thông tư hướng dẫn xác định doanh thu. Thường xác định không đầy đủ doanh thu tính thuế TNDN khi làm quyết toán thuế TNDN trong các trường hợp sau:

Không hạch toán phần doanh thu trong trường hợp đã xuất hóa đơn nhưng chưa thu được tiền:

Có những trường hợp đã xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và đã kê khai thuế. Nhưng trên thực tế chưa thu được tiền. Kế toán không hạch toán vào doanh thu đối với trường hợp này bị phạp vì hạch toán không đầy đủ doanh thu.

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 5 Thông tư 78/2015/TT-BTC).

“Điều 3.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau.

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.”

Như vậy:

– Đối với bán hàng hóa thì khi chuyển giao quyền sở hữu của hàng hóa ⇒ thì phải hạch toán doanh thu.

– Đối với cung ứng dịch vụ thi khi hoàn thành hoặc hoàn thành 1 phần việc cung cấp dịch vụ ⇒ thì phải hạch toán doanh thu.

Cả 2 trường hợp đều không phân biệt đã hay chưa thu được tiền.

Không xác định đủ doanh thu vì không xác định chính xác thời điểm xác định doanh thu.

Thường xảy ra đối với các hoạt động xây lắp, xây dựng. Trên thực tế có những công trình đã nghiệm thu theo từng hạng mục công trình, có những công trình đã nghiệm thu hết và đã đưa vào sử dụng nhưng chưa xuất hóa đơn, hoặc xuất chưa đủ hóa đơn theo tiến độ nghiệm thu dẫn đến kê khai doanh thu thiếu (thậm chí doanh thu nhỏ hơn giá vốn) phạt do không hạch toán đủ doanh thu theo thời điểm xác định doanh thu.

Không hạch toán phần doanh thu phụ.

Hạch toán thiếu phần doanh thu phụ như: Thiếu các khoản thu nhập khác; Thu nhập tài chính đối với khoản lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ; Các khoản tiền được bồi thường; Các khoản thưởng, khuyến mại, thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền của các nhân hoặc tổ chức khác tặng cho doanh nghiệp…

Không điều chỉnh doanh thu tính thuế và doanh thu kế toán.

Trên thực tế doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế trong một số trường hợp có sự khác nhau. Nếu kế toán không nắm vững điều này để có sự điều chỉnh phù hợp dẫn dến sai sót và bị phạt.

Hạch toán giảm doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán không đúng theo thủ tục theo quy định.

Thường có sai sót trong cách hạch toán, hoặc có sai sót về hóa đơn chứng từ.

Hạch toán doanh thu không đúng thực tế phát sinh để làm giảm doanh thu, tăng chi phí.

Hay bị sai sót đối với các chương trình giảm giá, khuyến mại; Trong các hoạt động thông qua hoạt động liên kết với công ty mẹ ở nước ngoài, làm giảm thuế phải nộp tại Việt Nam.

rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN

Cách rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN mới nhất

Rà soát giữa hợp đồng bán hàng, biên bản thanh lý hợp đồng bán hàng với các hóa đơn bán hàng và các chứng từ thanh toán.

Đối chiếu số liệu trên sổ Doanh thu (tài khoản 511) với tờ khai thuế GTGT đầu ra xem có sự chênh lệch không Nếu có phải tìm ra nguyên nhân tránh sai sót.

Lưu ý: Hay xảy ra chênh lệch đối các trường hợp đã tính thuế GTGT (đã khai thuế GTGT) nhưng vẫn chưa đủ điều kiện tính thuế TNDN (tức chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN).

Ví dụ: Doanh thu thuê tài sản cố định nhận trước nhiều năm.

So sánh doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu kế toán.

Trường hợp không khớp nhau nhưng vẫn đúng theo quy định. Thì chỉ phải điều chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ: Doanh thu năm 2019 đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT nhưng vẫn chưa hạch toán (chưa ghi sổ). Đến năm 2020 kế toán mới hạch toán khoản doanh thu này. Thì năm 2020 kế toán chỉ điều chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN chứ không kê khai lại vào tờ khai năm 2020.

Rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ, chứng từ về các chương trình giảm giá hàng bán, các chương trình chiết khấu. Nếu chưa đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định thì kế toán cần bổ sung ngay để tránh bị loại chi phí. Các bạn nên làm sẵn trước các quyết định có đóng dấu trước. Mục đích để bạn có thể trình khi cơ quan thuế yêu cầu khi kiểm tra.

Rà soát xem còn hạch toán thiếu các khoản thu nhập khác không. Bằng cách các bạn cần rà soát các khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ, bồi thường. Đây là các khoản đáng ra phải trả nhưng Doanh nghiệp không phải trả. Nếu như vậy thì phải xem xét đây có phải đó là khoản thu nhập khác hay không. Nếu phải các bạn sẽ phải hạch toán vào TK 711.

Rà soát các khoản thu nhập được chia do đầu tư, góp vốn. Khoản thu nhập nào được chia trước thuế thì cần kê khai vào doanh thu khác.

Tính toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Nhằm xác định đó là doanh thu hay chi phí. Nếu khoản chênh lệch liên quan đến các khoản phải thu, phải trả (tức là liên quan đến doanh thu, chi phí) trong kỳ thì phải hạch toán. Còn nếu khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền thì chúng ta không cần phải hạch toán.

Cách rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN

Kết thúc năm tài chính, khi các bạn làm tờ khai quyết toán thuế TNDN cần lưu ý:

Ngoài việc các bạn cần rà soát lại toàn bộ các khoản doanh thu như đã nêu ở trên. Đồng thời đối chiếu với các hồ sơ, chứng từ xem có phù hợp hay không. So sánh tính thống nhất giữa thời gian của hồ sơ, chứng từ với ngày hạch toán (ghi nhận doanh thu). Và nếu có sự sai sót cần điều chỉnh ngay; nếu có sự thiếu sót cần bổ sung ngay.

Đồng thời với việc kiểm tra rà soát doanh thu khi quyết toán thuế TNDN. Thì Kế toán còn phải chú ý đến số dư bên có của TK 131 hoặc bên nợ TK 331. Nếu số dư có sự bất thường như: Tài khoản 131 có số dư CÓ nhiều chu kỳ kế toán với số tiền lớn phải xem xét lại (Thuế hay xoáy sâu vào trường hợp này để xem xét ghi nhận doanh thu đã đủ chưa?); Tài khoản 331 có số dự NỢ nhiều và lũy kế qua nhiều kỳ kế toán cũng phải xem xét lại.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn