công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Cách kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng theo phương pháp trực tiếp mới nhất năm 2020 được chia sẻ trong bài viết dưới đây mời các bạn cùng tìm hiểu

Hướng dẫn Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Đối tượng áp dụng là Những doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý

Kế toán thực hiện kê khai theo mẫu 03/GTGT

Cách tính thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x 10%

Giá trị gia tăng của vàng bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng bạc, đá quý bán ra – Giá thanh toán của vàng bạc đá quý mua vào

Giá thanh toán của vàng bạc đá quý bán ra: Giá giá thực tế ghi trên hóa đơn, bao gồm cả công chế tác và thuế GTGT và các khoản phụ phí thu thêm mà bên bán được hưởng sau khi bán hàng.

Giá thanh toán của vàng bạc đá quý mua vào là giá trị vàng bạc đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã bao gồm thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng bạc đá quý tương ứng bán ra.

kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tượng áp dụng

Những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp trên doanh thu là các doanh nghiệp có mức doanh thu hàng năm không vượt quá 1 tỷ đồng (trừ những trường hợp doanh nghiệp tự đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ)

Doanh nghiệp mới thành lập, (trừ các trường hợp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ: doanh nghiệp thuộc dự án đầu tư, hoặc doanh nghiệp có hóa đơn mua máy móc thiết bị đầu vào từ 1 tỷ đồng trở lên)

Cá nhân, hộ kinh doanh

Hồ sơ kê khai

Thực hiện theo Mẫu 04/GTGT (kèm theo phụ lục 04-1/GTGT)

Các chỉ tiêu trên Mẫu 04/GTGT sẽ được phần mềm cập nhật dựa theo những dữ liệu cập nhật từ bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đã kê khai ở phụ lục 04-1/GTGT. Do đó, kế toán cần kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vị bán ra ở phụ lục 04-1/GTGT.

Cách tính số thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Thuế suất

Doanh thu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi nhận trên hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Nó bao gồm cả phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kê khai thuế được hưởng.

Thuế suất để tính thuế GTGT trên doanh thu của hàng hóa và các loại hình dịch vụ như sau:

Phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%

Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

Các hoạt động kinh doanh khác: 2%

Ví dụ

Công ty TNHH Hoàng Hà là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong quý II/2019, công ty có doanh thu phát sinh như sau:

Doanh thu từ hoạt động bán phần mềm kế toán là 40.000.000 đồng

Doanh thu từ hoạt động tư vấn doanh nghiệp là 30.000.000 đồng

Kế toán sẽ kê khai thuế GTGT phải nộp của công ty Hoàng Hà như sau:

Đối với hoạt động bán phần mềm kế toán, công ty không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu, do phần mềm kế toán không phải là đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối với hoạt động tư vấn doanh nghiệp, phải kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu

=> Số thuế phải nộp là = 30.000.000 x 5%= 1.500.000

Cách lập Tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu như sau

Chỉ tiêu 21: Kê khai 40.000.000 đồng

Chỉ tiêu 24: Kê khai 30.000.000 đồng

Lưu ý

Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề với mức tỷ lệ khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với mức tỷ lệ theo quy định

Trong trường hợp không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh bao thầu trọn gói với nhiều hoạt động thuộc nhóm tỷ lệ khác nhau mà không thể tách riêng được, doanh nghiệp sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn