công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Vậy thuế môn bài có mức thu là bao nhiêu và người nộp thuế cần lưu ý gì?

Các mức thuế môn bài theo quy định mới nhất

Mức đóng thuế môn bài mới nhất:

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC. Kể từ ngày 1/1/2017 mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp được quy định như sau:

Mã Tiểu Mục Bậc Thuế Môn Bài Vốn điều lệ hoặc
vốn đầu tư
Mức Thuế Môn Bài
2862 1 > 10 Tỷ Đồng 03 Triệu đồng/ năm
2863 2 10 Tỷ đồng trở xuống 02 Triệu đồng/ năm
2864 3 Chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh
01 Triệu đồng/ năm

- Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Tổ chức nêu tại điểm a, b bên trên (bậc 1 và 2) có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Mức thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình:

Mức đóng thuế môn bài Doanh thu bình quân
của cá nhân nhóm cá nhân, hộ gia đình
01 triệu đồng/ năm Trên 500 triệu đồng/ năm
300 nghìn đồng/ năm trên 100 triệu đồng - 300 triệu đồng/ năm
500 nghìn đồng/ năm Trên 300 triệu đồng/ năm - 500 triệu đồng/ năm

- Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Khi tính thuế môn bài cần lưu ý:

- Nếu Người nộp thuế thành lập doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức thuế Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm. (1/2 năm)

- Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức thuế Môn bài phải nộp là cả năm

- Nếu Người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài  theo quy định:

-  Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

-  Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-  Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên (nếu có).

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

-  Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

-  Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn