công ty kế toán minh việt


Biểu Mẫu Kế Toán
Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu bảng chấm công mới nhất năm 2019 theo thông tư 133

Mẫu bảng chấm công mới nhất năm 2019 theo thông tư 133

Mẫu bảng chấm công mới nhất năm 2019 theo thông tư 133 Mẫu số 01a-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn


0972.868.960