0972.868.960

công ty kế toán minh việtBan Quản Lý Dự án Xd Cơ Sở Hạ Tầng Qui Mô Nhỏ Tỉnh Trà Vinh

Mã số Thuế: 2100285296
Ngày Cấp: 2004-08-25
Tên Công Ty Viết Bằng Tiếng Việt: Ban Quản Lý Dự án XD Cơ sở Hạ Tầng Qui Mô nhỏ tỉnh Trà Vinh
Tên Công Ty Viết Bằng tiếng anh (Nếu có):Ban quản Lý Dự án SSI
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ Đăng Ký Kinh Doanh: 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F2. - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh
Người đại:


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh
1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu