công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Bản di chúc nào có hiệu lực nhất

Hiện nay, rất nhiều người chọn lập di chúc để tặng tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, nếu sau đó, người đó muốn thay đổi ý nguyện thì có nên lập di chúc mới không? Vậy trong nhiều di chúc như thế, di chúc nào mới có hiệu lực pháp luật?

Một người có được lập nhiều bản di chúc không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân khi muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi người đó chết. Bởi vậy, tại nhiều thời điểm khác nhau, khi ý nguyện của người đó thay đổi thì người đó có thể lập di chúc mới.
Theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
 
Bản di chúc nào có hiệu lực nhất
 
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014, khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện.
 
Do đó, bất cứ lúc nào, người lập di chúc cũng đều có quyền lập di chúc mới thay thế cho bản cũ.

Khi có nhiều bản di chúc, di chúc nào có hiệu lực?

Cũng theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ. Có thể hiểu, khi người lập di chúc đã hủy bỏ, thay thế di chúc cũ bằng một di chúc mới thì di chúc cũ sẽ không còn hiệu lực thi hành.
 
Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Nghĩa là người lập di chúc chết thì bản di chúc sau cùng mới là bản di chúc có hiệu lực và những người thừa kế phải căn cứ vào bản di chúc sau cùng này để phân chia di sản thừa kế.
 
Tóm lại, một người có thể lập nhiều bản di chúc khác nhau để định đoạt cùng một tài sản và di chúc sau cùng mới là di chúc có hiệu lực.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn