công ty kế toán minh việt


Tài liệu kế toán
Mức lương giáo viên mầm non năm 2019

Mức lương giáo viên mầm non năm 2019

Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc Viên chức loại A1 và các đối tượng giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A. Theo đó, mức lương của hai đối tượng viên chức này cũng có sự khác biệt
Các thủ tục hành chính đang được áp dụng năm 2019​

Các thủ tục hành chính đang được áp dụng năm 2019​

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính Nhà nước. Theo quy định, Các thủ tục hành chính nào đang được áp dụng năm 2019​
Các biểu mẫu chứng từ kế toán năm 2019

Các biểu mẫu chứng từ kế toán năm 2019

Năm 2019, Kế Toán Minh Việt giới thiệu tới các doanh nghiệp 37 biểu mẫu chứng từ kế toán và hướng dẫn áp dụng đối với các doanh nghiệp. Riêng với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì áp dụng biểu mẫu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Nghị định 20 về lệ phí trước bạ

Nghị định 20 về lệ phí trước bạ

Nghị định 20 về lệ phí trước bạ. Ngày 21/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.
Đề thi công chức 2019 có cầu trúc thế nào?

Đề thi công chức 2019 có cầu trúc thế nào?

Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức đã chính thức được áp dụng từ ngày 15/01/2019. Theo đó, cấu trúc đề thi tuyển công chức cũng đã được thay đổi; đồng thời cách tính điểm cũng được điều chỉnh theo quy định mới.


0972.868.960