công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

6 nhóm trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động

Đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc là điều vô cùng cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao năng suất lao động. Trong mọi tình huống, mọi doanh nghiệp đều phải được an toàn.
Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 đặt ra 06 nhóm trách nhiệm cho doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo đó:

Về môi trường làm việc:

- Phải đạt yêu cầu về môi trường tối ưu (không gian, độ thoáng, bụi, tiếng ồn, các yếu tố nguy hiểm,…);
- Định kỳ kiểm tra, đo lường các yếu tố môi trường;
-  Có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp.

6 nhóm trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động

Về phương tiện lao động:

- Sử dụng, bảo trì, bảo quản tại nơi làm việc theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và theo nội quy, quy trình bảo đảm an toàn tại nơi làm việc;
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, nhà kho.

Về trang bị bảo hộ lao động:

- Trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại;
- Trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Về phòng ngừa sự cố:

- Hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc;
 - Cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;
- Có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn đặt ở vị trí dễ thấy đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc;

Về hoạt động tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định, các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc;
- Huấn luyện cho người lao động biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc liên quan đến công việc;

Về xử lý sự cố:

- Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp;
- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Trên đây là một số yêu cầu cơ bản mà pháp luật đặt ra cho mỗi doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện. Trên cơ sở này, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác phòng ngừa để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn